• Pristup podacima

  Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, email adresa, broj telefona, dok kolačići prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačiće podesio svoj pretraživač I podešavanja privatnosti na našem sajtu.

  Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo isključivo ukoliko je korisnik našeg Web sajta da pristanak za prikupljanje podataka u skladu sa ovim politikama privatnosti. EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na sledeće načine

  –  Putem kontakt formi

  –  Putem formi za preuzimanje brošura

  –  Kroz kolačiće u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu.

  Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

  EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder, u svrhe statističkih analiza i unapređenja svojih digitalnih sredstava.

  Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru sajta EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd,, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta. Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

  Ove servise mogu koristiti zaposleni u preduzeću EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd,, prodajno osoblje, kao i agencija za digitalni marketing koji upravlja digitalnim sadržajem, samo i isključivo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta i u gorenavedene svrhe.

  EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, vaše lične podatke neće dati na korišćenje trećim licima, u slučaju kada tako nalažu propisi.

  U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), te GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

  –  Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima

  –  Da zatraži svoje lične podatke na uvid

  –  Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

  –  Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije.

  U slučaju curenja podataka, EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd,, obavestiće u roku od 24h od trenutka utvrđivanja nepravilnosti sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

Copyright - 2019  Explorer 011 - Bul. Mihajla Pupina 10A, 11070 Novi Beograd

Pristup podacima

Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, email adresa, broj telefona, dok kolačići prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačiće podesio svoj pretraživač I podešavanja privatnosti na našem sajtu.

Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo isključivo ukoliko je korisnik našeg Web sajta da pristanak za prikupljanje podataka u skladu sa ovim politikama privatnosti. EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na sledeće načine

–  Putem kontakt formi

–  Putem formi za preuzimanje brošura

–  Kroz kolačiće u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu.

Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder, u svrhe statističkih analiza i unapređenja svojih digitalnih sredstava.

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru sajta EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd,, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta. Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Ove servise mogu koristiti zaposleni u preduzeću EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd,, prodajno osoblje, kao i agencija za digitalni marketing koji upravlja digitalnim sadržajem, samo i isključivo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta i u gorenavedene svrhe.

EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd, vaše lične podatke neće dati na korišćenje trećim licima, u slučaju kada tako nalažu propisi.

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), te GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

–  Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima

–  Da zatraži svoje lične podatke na uvid

–  Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

–  Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije.

U slučaju curenja podataka, EXPLORER 011 DOO, Bulevar Mihaila Pupina 10 A, 11070 Novi Beograd,, obavestiće u roku od 24h od trenutka utvrđivanja nepravilnosti sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

Copyright © 2019 - Explorer 011 DOO
Bul. Mihajla Pupina 10A, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 64 111 4985 / E-mail: office@explorer.co.rs

Copyright - 2019  Explorer 011 -Bul. Mihajla Pupina 10A,11070 Novi Beograd